Dokumentace

Regulativy výstavby:

  • maximální zastavění pozemku nadzemními objekty je 20%
  • přípustné jsou budovy o dvou nadzemních podlažích a podkroví, tvar střechy nepředepsán
  • oplocení pozemku bude na podezdívce vysoké maximálně 50 cm, celková výška plotu 170 cm, oplocení do ulice bude podle místních podmínek doplněno živou zelení, ploty mezi zahradami budou průhledné, doplněné zelení
  • stavební čára hlavních objektů bude umístěna 5 m od uliční čáry (hranice pozemku)
  • vyjímečně se připouští řadová forma zástavby, jejíž vhodnost pro řešenou lokalitu bude prokázána v územním řízení a vhodnost takového stavebního záměru bude posouzena orgány obce
  • plochy zeleně budou tvořit minimálně 30% rozlohy stavebního pozemku
  • likvidace dešťových vod bude probíhat na vlastním pozemku

Postup rezervace pozemku je popsán zde.

 

Prodáváte pozemek v Horoušanech?
Chcete zde mít jeho prezentaci?
Kontaktujte nás