Ceník

Postup rezervace pozemku je popsán níže.

Pořadové číslo
Plocha
Cena pozemku bez DPH
Cena pozemku včetně DPH
Stav
01889 m²------------- Kč------------- KčProdáno
02889 m²------------- Kč------------- KčProdáno
03897 m²------------- Kč------------- KčProdáno
04811 m²------------- Kč------------- KčProdáno
05805 m²------------- Kč------------- KčProdáno
06774 m²------------- Kč------------- KčProdáno
07769 m²------------- Kč------------- KčProdáno
08846 m²------------- Kč------------- KčProdáno
09808 m²------------- Kč------------- KčProdáno
101 181 m²------------- Kč------------- KčProdáno
11895 m²------------- Kč------------- KčProdáno
12918 m²------------- Kč------------- KčProdáno

Postup rezervace pozemku

Rezervace pozemku je realizována podpisem Rezervační smlouvy. Cca do jednoho měsíce dochází k uzavření Smlouvy o Smlouvě Budoucí Kupní (SoSBK) a poté k uzavření Kupní smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Jednotlivé lhůty pro podpis každé ze smluv jsou řešeny v Rezervační smlouvě.

Úschova Kupní ceny

Ve smluvně dané lhůtě uvedené v SoSBK musí kupující složit zbývající část kupní ceny, snížené o rezervační zálohu, buď do advokátní, nebo do notářské úschovy. K uvolnění finančních prostředků pro prodávajícího dochází až po zanesení vkladu kupní smlouvy o převodu pozemku do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího a doložení této skutečnosti notáři/advokátovi. Notář/advokát také zaručí, že je včas zaplacena daň z nabytí nemovitosti, protože adekvátní částku odešle na účet příslušného finančního úřadu.

Vzory všech příslušných smluv budou poskytnuty pouze vážným zájemcům.

Prodáváte pozemek v Horoušanech?
Chcete zde mít jeho prezentaci?
Kontaktujte nás